top of page

טיפול במבוגרים

לפעמים אדם זקוק למקום לעצמו כדי להתחבר, להרגיש, לחשוב, לנסות ולהעז לשנות. 

IMG_7581.jpg

מתי מבוגרים פונים לטיפול באמצעות אומנות?

אדם עשוי לפנות לקבלת טיפול רגשי מסיבות שונות: בעקבות משבר, חוויה טראומטית, מצבי חיים מתמשכים כמו דכאון, חרדה, תחושת תקיעות, קשיים ביצירת ושימור קשר, מחלה נפשית או פיזית ואף רצון לברר נושאים שונים, לשפר את איכות החיים הנפשית והתפתחות אישית. כשפונים לטיפול באומנות קיימת גם האפשרות לקיים שיחה במסגרת טיפול פסיכו-תרפויטי, אבל העבודה בחומרי אומנות יכולה לאפשר לתכנים חבויים יותר ובלתי מילוליים לעלות ולקבל מקום והתייחסות. לכן, מבוגרים יפנו לטיפול באומנות כשהם רוצים לעקוף מחסומים מילוליים, להתנסות בחוויה של שחרור ומשחקיות, ומוכנים לגלות בעצמם חלקים חדשים בתוך קשר טיפולי חם, קשוב ומכיל. בחירה בסוג המפגש המתאימה ביותר תעשה בשיחה משותפת ובהתאם לצורך והרצון של הפונה לטיפול.

מה עושים בפועל?

מבוגרים עלולים לחשוש מטיפול באומנות. לרוב לא עשו שימוש בחומרי אומנות שנים רבות וזה עשוי להרגיש בתחילה זר או ילדותי. לפעמים חוששים שהמטפלת תנתח אותם דרך העבודות בצורה שתהיה להם חושפנית מידי ולא בטוחה, ואולי אפילו תשפוט אותם על העדר כישרון אומנותי. בטיפול באומנות אין שום צורך בניסיון או נטייה אומנותית משום סוג! במידה והדבר יתאים, נעשה שימוש בחומרי האומנות ובתהליך היצירה האישי כדרך להכיר יותר לעומק ולגלות כוחות ויצירתיות הטמונים באדם עוד מילדות, טרם היו מילים לארגן ולהגן על המחשבות והרגשות. השימוש באומנות נעשה בהתאם לצורך והרצון האישיים של האדם ומשמשים בראש ובראשונה את האדם המטופל כדי להתחבר לעצמו או לעצמה. היצירה היא עוד שפה שיכולה לשמש אותנו במפגש ולתמוך בתהליך הטיפולי.

IMG_7854.jpg
bottom of page